Farský úrad Pata – Filiálka Pusté Sady

Adresa: Dlhá 720, 925 53 Pata
Správca farnosti: PhDr. Ladislav Kuna
Mobil: 0917 361 199

Farské oznamy 02.12. – 09.12.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 03.12. – 09.12.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

2.december

1.adventná nedeľa 9,00 +Františka Rajčová,1.výročie
Pondelok 3.december

Sv.František Xaverský

17,00 Za zdravie a Božiu pomoc č.92,
Utorok                  
Streda 5.december 17,00 +Vladimír,9.výročie
Štvrtok                  
Piatok                  
Sobota 8.december

Nepoškvr.počatie PM.

9,00 +Anton Marcinkech,15.výr,rodičia a starí rodičia
Nedeľa

9.december

2.adventná nedeľa 9,00 +rodičia Michal a Paulína Šípkoví a starí rodičia z ob strán
 • Vianočná spoločná spoveď bude 23.decembra,4.advetná nedeľa,
 • prvý piatok – sústreďte sa však na vianočnú,
 • Kantrové dni,
 • Spomienka na sv.Mikuláša v sobotu pozývam všetky naše deti na sviatočnú sv.omšu a hneď po nej príde “Mikuláš! Pozývam však hlavne mojich milých miništrantov minulých i súčastných,
 • Z nedeľnej sv.omše:50 Eur, zo sv.omše v piatok 50 Eur na kaplnku,

Farské oznamy 25.11. – 02.12.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 25.11.– 02.12.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

25.november

Krista Kráľa 9,00 +Ľubomír Budinský 4.výr, a +rodičia a celá rodina Donátová
Pondelok                  
Utorok                  
Streda 28.november 17,00 +rodičia Ščipákoví,starí rodičia a ostatní členovia rodiny
Štvrtok 29.november 17,00 za Božiu pomoc pri operácii manžela
Piatok 30.november

Sv.Ondrej,apoštol

17,00 za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie č. 134
Sobota                  
Nedeľa

2.december

1.adventná nedeľa 9,00 +Františka Rajčová,ročná
 • Budúca nedeľa advent – pripravíme si adventné vence
 • Budúcu nedeľu zbierka na charitu – jesenná,
 • Milodary: z nedeľnej ďakovnej sv.omše 100 Eur na kaplnku, z krstu malého Adama Šípku 100 Eur na kaplnku

Farské oznamy 18.11. – 25.11.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 18.11.– 25.11.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

18.november

33.nedeľa v roku 9,00 Za zdravie a Božiu pomoc pri prílež.50 rokov manželstva
Pondelok                  
Utorok 20.november 17,00 +manž.František Hajdák,švagor František,rodičia a brat Jozef
Streda 21.november

Obetovanie P.Márie

17,00 +starí rodičia Vaškoví,Naďoví,Strakoví,Verešoví,krstní rodičia Karol a Monika a duše v oč,
Štvrtok 22.november

Sv.Cecília,panna

17,00 +Helmes Gabriel,slúži vdp. Vaško,
Piatok 23.november

Sv.Klement,pápež

17,00 za tých,čo sa modlili oktobrovú pobožnosť
Sobota                  
Nedeľa

25.november

Krista Kráľa 9,00 +Ľubomír Budinský 4.výročie,+rodičia a celá rodina Donátová
 • Blíži sa sv.Mikuláš,prosím o pomoc
 • Milodary: nedeľný krst 50 Eur, pohreb p.Štefana Tótha 100 Eur,

Farské oznamy 04.11. – 11.11.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 04.11.– 11.11.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

4.november

31.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rodičia z ob strán a kňaz Juraj
Pondelok 5.november 17,00 1.výročie smrti Júliusa Bajlathyho
Utorok 6.november 17,00 +manž.Ernest,bratia,sestry,švagriná,ostatní člen.rodiny,za duše v oč…
Streda                  
Štvrtok 8.november 17,00 +Anna Majsl a manžel Jozef
Piatok 9.november

Výr.posv.Later.baz,

17,00 +rodičia Štefan a Mária Ščasní, a ostatní členovia rodiny
Sobota                  
Nedeľa

11.november

32.nedeľa v roku 9,00 +starí rodičia Švihoríkoví,Hornákoví a duše v očistci
 • Katarínska krojovaná zábava – lístky u p.Korca /17.november/
 • Streda rekolekcia v Šoporni o 9,30.

Farské oznamy 28.10. – 04.11.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 28.10. – 04.11.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

28.oktober

30.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Ján a Pavlína Vaškoví,Otília,Štefan,Vojtech,Cecília,sestra Anna a duše v očistci….
Pondelok 29.oktober 17,00 +rodičia Švihoríkoví a zaťovia
Utorok                  
Streda                  
Štvrtok 1.november

Všetkých Svätých

9,00 Ďakovná pri príležitosti 30.výr sobáša a prosba o Božiu pomoc
Piatok 2.november

Všetkých verných zosnulých

17,00 +rodičia Trnkoví,Ščipákoví,starí rodičia a syn Ľubomír
Sobota 3.november 14,00 sobáš s omšou: Veronika Rafajová a Michal Kurina
Nedeľa

4.november

31.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rodičia z ob strán a kňaz Juraj
 • Zmena sv.omší: Pata o 18,00 a Pusté Sady o 17,00
 • Štvrtok prik.sviatok.odpustky, poobede o 15,00 pobožnosť na cintoríne,
 • Milodar 50 Eur zo sv.omše vo štvrtok,