Farský úrad Pata – Filiálka Pusté Sady

Adresa: Dlhá 720, 925 53 Pata
Správca farnosti: PhDr. Ladislav Kuna
Mobil: 0917 361 199

Farské oznamy 19.01. – 26.01.2020

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 19.01. do 26.01.2020.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

19.január

2.nedeľa v roku 9,00 Poďakovanie za 30 r života a za zdravie a B.pomoc celej rodine
Pondelok                  
Utorok 21.január 17,00 +syn Ľubomír
Streda 22.január 17,00 za členky sv.ruženca u p. Márie Krivošíkovej
Štvrtok                  
Piatok 24.január 17,00 za zdravie a B.pomoc pre sestru Štefku a kamarátku Martu
Sobota                  
Nedeľa

26.január

3.nedeľa v roku 9,00 za tých,čo hľadali prístrešie pre SR u p. Anny Marcinkechovej
 • Utorok o 18 v Pate detská sv.omša,
 • Milodary: na potreby farnosti 50 Eur, z pohrebu p.Petra Jankoviča 100 Eur na kaplnku – ospravedlňujem sa,

Farské oznamy 05.01. – 12.01.2020

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 05.01. do 12.01.2020.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

5.január

2.nedeľa po Narod.Pána 9,00 rodina Budinská a Donátová
Pondelok 6.január

Zjavenie Pána-Traja Králi

9,00 +Anežka a František Forroví,bratia a sestra
Utorok                  
Streda                  
Štvrtok 9.január 17,00 +rodičia Vyskočoví,brat Jozef,vnučka Emka a starí rodičia
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

12.január

Krst Pána Ježiša 9,00 za tých,čo hľadali prístrešie u p. Blaženky Švihoríkovej
 • Pondelok – Traja Králi, vo sv.omši požehnanie vody, požehnanie našich príbytkov
 • Milodar 100 Eur na kaplnku od tých,čo hľadali prístrešie u p. Anny Marcinkechovej

Farské oznamy 22.12. – 29.12.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 22.12. do 29.12.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

22.december

4.adventná 17,00 Ďakovná pri prílež. 50 rokov a za zdravie a B.pomoc pre celú rodinu
Pondelok 23.december 17,00 za rodičov Ernesta a Máriu,brata Ernesta,starých rodičov z ob strán,kňazov Juraja a Františka
Utorok 24.december

polnočná

22,00 +otec Štefan,matka Viera,krstní rodičia,krstní Ľubomír a Daniela
Streda 25.december

Narodenie Pána

9,00 +Vladimír Kováč, ročná
Štvrtok 26.december

Sv.Štefan muč,

9,00 +rodičia Horňáčkoví a Lipovskí a starí rodičia z oboch strán
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

29.december

 

Svätá Rodina 9,00 +Veronika Kišová,manž. Ján,starí rodičia z ob strán a zať Ladislav
 • Polnočné sv.omše: Pata o 24,00 a Pusté Sady o 22,00 hodine
 • Štedrý večer o 18,Hodine, zachovajme všetky posv.tradície a zvyky, modlitba Anjel Pána, stať z Písma, o Narodení, požehnania…
 • 25. december – Slávnosť Narodenia Pána, omša ako v nedeľu, vianočná ofera,
 • 26. december – Sv. Štefan prvomučeník,
 • budúca nedeľa Svätá Rodina – požehnanie manželov,

Farské oznamy 15.12. – 22.12.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 15.12 do 22.12.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

15.december

3.adventná nedeľa 9,00 Za zdravie a Božiu pomoc pri prílež.dožitých 80 rokov
Pondelok 16.december 17,00 +syn František,brat Michal,rodičia Michal a Emília Vívodíkoví
Utorok 17.december 17,00 +Dominik Hornák,manželka a syn Jozef
Streda                  
Štvrtok                  
Piatok 20.december 17,00 +rodičia Felix a Žofia Blaženákoví,sestra Kristína,Jozef a Florian
Sobota                  
Nedeľa

22.december

4.adventná nedeľa 17,00 Ďakovná pri prílež. 50 rokov a za zdravie a B.pomoc pre celú rodinu
 • Budúca nedeľa vianočná spoveď: 14,00 do 17,00
 • Návšteva chorých po domoch v Pustých Sadoch vo štvrtok o 9 hodine,

Farské oznamy 08. – 15.12.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 08.12 do 15.12.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

8.december

2.adventná nedeľa 9,00 +rodičia Michal a Pavlína Šípkoví,starí rodičia a ost čl.rod
Pondelok 9.december

Nepoškvr.poč.P.Márie

17,00 +manž.Anton Marcinkech a rodičia z ob strán
Utorok 10.december 17,00 +rodičia Štefan a Mária Švihoríkoví a zaťovia
Streda                  
Štvrtok                  
Piatok 13.december

Sv.Lucia,muč,

17,00 +Oľga Vodičková,50.výr,a ostatní členovia rodiny
Sobota                  
Nedeľa

15.december

3.adventná nedeľa 9,00 Za zdravie a Božiu pomoc pri prílež.dožitých 80 rokov
 • Dnes o 16 stretnutie pútnikov vo farskom kostole,
 • Zimné kantrové dni,upevnenie našich rodín,