Farský úrad Pata – Filiálka Pusté Sady

Adresa: Dlhá 720, 925 53 Pata
Správca farnosti: PhDr. Ladislav Kuna
Mobil: 0917 361 199

Farské oznamy 26.05. – 02.06.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 26.05. do 02.06.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

26.máj

6.veľkonočná nedeľa 8,30 +Arnold a Helena Ferencoví
Pondelok 27.máj 18:00 za tých,čo sa modlili Deviatnik ku cti sv.Jozefa
Utorok 28.máj 18,00 +Štefan Dlhý,rodičia z ob str, a za duše v očistci…
Streda 29.máj 18,00 za tých,čo sa modlili Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
Štvrtok 30.máj

Nanebovstúpenie Pána

18,00 +starí rodičia Vaškoví,Naďoví,Strakoví,Verešoví a krstní rod. Karol a Monika
Piatok 31.máj 18,00 za zdravie a Božiu pomoc celej rodine č. 134,
Sobota                  
Nedeľa

2.jún

7.veľknočná nedeľa 9,00 za prvoprijímajúce deti,rodičov a ich rodiny
  • Sobota o 9,00 spovedanie detí,rodičov a ich príbuzných
  • Nedeľa slávnosť prvého sv.prijímania
  • Budúca nedeľa zbierka na katolícke masmédiá,
  • Milodary: krst Dominika Ladislava Sejpka 100 Eur, z nedeľnej 100 Eur,

Farské oznamy 19.05. – 26.05.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 19.05. do 26.05.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

19.máj

5.veľkonočná nedeľa 9,00 +Oliver Chudáčik,manž.Bernardína a Jozefína,vnuk Ľubomír,starí rodičia Chudáčikoví,Horňákoví a Marcinkechoví
Pondelok                  
Utorok 21.máj 18,00 +syn Ľubomír a Viera
Streda 22.máj 18,00 poďakovanie za zdravie a Božie p rodiny Ščasnej č. 147
Štvrtok                  
Piatok 24.máj 18,00 +Veronika a Štefan Šípkoví a +členovia rodiny a duše v očistci ..
Sobota                  
Nedeľa

26.máj

6.veľkonočná nedeľa 8,30 +Arnold a Helena Ferencoví
  • Zmena sv.omše na 8,30 kvôli prvému sv.prijímaniu v Pate
  • Milodar z ďakovnej sv.omše 50 Eur na kostol,

Farské oznamy 05.05. – 12.05.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 05.05. do 12.05.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

5.máj

3.veľkonočná nedeľa 9,00 Ďakovná za dožitých 70 rokov života a Božiu pomoc i ochranu P:M.
Pondelok 6.máj 18:00 +Mária Vašková rod.Blažová,brat Milan,brat František,rodičia Štefan a Jozefína rod.Hudáková
Utorok 7.máj 18,00 slúži vdp.Varga
Streda                  
Štvrtok 9.máj 18,00 +členovia rodiny Moravcovej,Bakovej a Ščasnej č.147
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

12.máj

4.veľkonočná nedeľa

Dobrý Pastier

9,00 +Alžbeta a Ľudovít Paldanoví,ich syn Alojz a starí rodičia
  • Od stredy do soboty budem na púti,zastupuje ma vdp. Vaško 0915 447 434.
  • Milodary: z krstu /Stanky Alaxinovej/ 100 Eur, z ďakovnej 100 Eur na kaplnku.
  • Budúca nedeľa zbierka na seminár

Farské oznamy 28.04. – 05.05.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 28.04. do 05.05.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

28.apríl

2.veľkonočná nedeľa 9,00 +rodičia Ján a Cecília Gureňoví,brat Ján,švagor Štefan a starí rodičia
Pondelok 29.apríl

Sv.Katarína Sienská

18,00 +rodičia Rajčoví,starí rodičia a brat Jozef
Utorok                  
Streda 1.máj

Sv.Jozef,robotník

18,00 +rodičia Ján a Sidónia,otec Ladislav,starí rodičia z ob str,ostatní členovia rodiny
Štvrtok 2.máj 18,00 za zdravie a Božiu pomoc č.153
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

5.máj

3.veľkonočná nedeľa 9,00 Ďakovná za dožitých 70 rokov života a Božiu pomoc i ochranu PM,
  • prvý piatok v mesiaci máj,

Farské oznamy 21.04. – 28.04.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 21.04. do 28.04.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

21.apríl

Veľkonočná nedeľa 9,00 +Helena Rychtáriková,1.výročie
Pondelok 22.apríl

Veľkonočný pondelok

9,00 +Michal a Jolana Pavelkoví,starí rodičia a ostatní členovia rodiny
Utorok                  
Streda                  
Štvrtok 25.apríl 18,00 +rodičia Hudákoví,Kušníroví,starí rodičia z ob strán a ostatní čl rodiny
Piatok 26.apríl 18,00 +manžel Ernest,bratia,sestry,švagrovia a ostatní členovia rodiny
Sobota                  
Nedeľa

28.apríl

2.veľkonočná nedeľa 9,00 +rodičia Ján a Cecília Gureňoví,brat Ján,švagor Štefan a starí rodičia