Farský úrad Pata – Filiálka Pusté Sady

Adresa: Dlhá 720, 925 53 Pata
Správca farnosti: PhDr. Ladislav Kuna
Mobil: 0917 361 199

Farské oznamy 13.10. – 20.10.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 13.10 do 20.10.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

13.oktober

28.nedeľa v roku 9,00 +otec Florián a starí rodičia Blaženákoví a Brnkalákoví
Pondelok                  
Utorok 15.oktober

Sv.Terézia od Ježiša

18,00 +matka Viera,otec Peter,Jozef, a starí rodičia Upohlavoví a Ščipákoví
Streda                  
Štvrtok                  
Piatok 18.oktober

Sv.Lukáš,Evanjelista

18,00 +Ján a Pavlína,Štefan a Barbora,Štefan a Otília,brat a zať
Sobota                  
Nedeľa

20.oktober

29.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Ján a Pavlína,Otília,Vojtech a Cecília Vaškoví a za sestru Annu,ročná
  • Budúca nedeľa je misijná – zbierka na misie,

Farské oznamy 08.09. – 15.09.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 08.09. do 15.09.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

8.september

23.nedeľa v roku 9,00 +manž.Emil,dcéra Andrejka a neter Janka
Pondelok 9.september 18:00 za rodinu Donátovú a Tóthovú
Utorok 10.september 18,00 +otec Jozef Boroš,syn a zaťovia
Streda                  
Štvrtok 12.september

Najsv.meno Panny Márie

18,00 +kmotor,birmovné dieťa a svat
Piatok 13.september

Sv.Ján Zlatoústy

18,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rod.z ob strán a kňaz František
Sobota 14.september

Povýš.sv.Kríža -hodový sviatok

9,00 +manžel Ernest – 20.výročie smrti
Nedeľa

15.september

23.nedeľa – Hody 9,00 za našu filiálku Pusté Sady,za všetkých,čo tu žijeme
  • Streda – rekolekcia v Pate,sv.omša o 9,30 hodine,
  • cena autobusov na našu púť je 10 Eur,
  • Hody – farská ofera

Farské oznamy 25.08. – 01.09.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 25.08. do 01.09.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

25.august

21.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Marhaví a Kriškoví
Pondelok                  
Utorok 27.august

Sv.Monika

18,00 +rodičia Trnkoví,Ščipákoví a starí rodičia
Streda 28.august

Sv.Augustín

18,00 +František Krivošík,k nedož.40 rokom
Štvrtok 29.august 18,00 +rodina Zvozilová,Alexander a Helena,syn Alexander a vnučka Renatka
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

1.september

22.nedeľa v roku 9,00 +manžel Ernest Hrotík a rodičia z oboch strán

Farské oznamy 18.08. – 25.08.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 18.08. do 25.08.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

18.august

20.nedeľa v roku 9,00 +otec Ernest Hrotík,manž.Aurélia a deti
Pondelok                  
Utorok                  
Streda                  
Štvrtok                  
Piatok 23.august 18,00 +Koloman a Mária Rigoví,dcéra Mária,Hedviga a Emília a starí rodičia
Sobota                  
Nedeľa

25.august

21.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Marhaví a Kriškoví
  • Počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať vdp.zo Šoporne: telč:0905 755 352.
  • 28. sept. – farská púť: Skalka pri Trenčíne,Dolná Súča a poobede skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov.Ešte sa nahlasujte u p.kostolníčky.

Farské oznamy 11.08. – 18.08.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 11.08. do 18.08.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

11.august

19.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Ján a Pavlína,Otília,Vojtech a Cecília Vaškoví a ost.čl.rodiny

 

 

+Leonard a Terézia Vaškoví,rodičia a súrodenci z ob strán,zaťovia a dcéra Helena

Pondelok                  
Utorok 13.august 18,00 1.výročie úmrtia Štefana Stanku
Streda 14.august 18,00 +Ľubomír a Helena
Štvrtok 15.august

Nanebovzatie p.Márie

18,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rod z ob str a kňaz Juraj 16.výročie
Piatok 16.august

Sv.Štefan Uhorský

18,00 +František Horňák,30 dňová sv.omša
Sobota                  
Nedeľa

18.august

20.nedeľa v roku 9,00 +otec Ernest Hrotík,manž.Aurélia a deti
  • Milodar 50 Eur na kaplnku
  • 28.sept – v sobotu uskutočníme farskú púť  do Skalky pri Trenčíne,predbežný program – o 10 sv.omša s príhovorom o našich svätcoch, prechod na faru do Dolnej Súče,kde bude občerstvenie a pohoda,návšteva Najsv.Sviatosti Oltárnej v kostole a potom prechod na malú Skalku,kde sa spoločne pomodlíme Korunku k Bož.milosrdenstvu a požehnanie pútnikov. Púť aj s mojim bratom. Srdečne pozývam. Nahlasujte sa u p.kostolníčky.