Farský úrad Pata – Filiálka Pusté Sady

Adresa: Dlhá 720, 925 53 Pata
Správca farnosti: PhDr. Ladislav Kuna
Mobil: 0917 361 199

Farské oznamy 02.02. – 09.02.2020

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 02.02. do 09.02.2020.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

2.február

Hromnice 9,00 +Júlia Hrotíková,10.výročie
Pondelok 3.február

Sv.Blažej

17,00 za členky sv.ruženca u Renáty Švihoríkovej
Utorok                  
Streda 5.február

Sv.Agáta

17,00 +Jozef Súdovský a Mária,starí rodičia z ob strán
Štvrtok 6.február 17,00 +manžel Anton Marcinkech
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

9.február

5.nedeľa v roku 9,00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a za 10 krstných detí aj s rodinami 196
 • prvý piatok v mesiaci,spovedám
 • Pondelok blažejské požehnanie,
 • Utorok detská sv.omša
 • Milodar: ruženčiari u p.Margity Vívodíkovej 100 Eur na kaplnku
 • Sobota o 17 h na fare evanjelizačné stretnutie: Boh a veda

Farské oznamy 26.01. – 02.02.2020

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 26.01. do 02.02.2020.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

26.január

3.nedeľa v roku 9,00 za tých,čo hľadali prístrešie pre SR.u p. Anny Marcinkechovej
Pondelok                  
Utorok 28.január

Sv.Tomáš Aqinský

17,00 +rodičia Bogoloví,Vívodíkoví,starí rod z ob str a duše v oč….
Streda 29.január 17,00 za členov bratstva sv.ruženca u p. Margity Vívodíkovej
Štvrtok                  
Piatok 31.január

Sv.Ján Bosco

17,00 +rodičia Rigoví,Koloman a Mária,starí rodičia z oboch strán
Sobota                  
Nedeľa

2.február

Obetovanie Pána

Hromnice

9,00 +Júlia Hrotíková,10.výročie
 • Nedeľa – Hromnice,nazabudnite si priniesť hromničky,
 • Milodar: členky sv,ruženca u p. Renáty Švihoríkovej 90 Eur na kaplnku,

Farské oznamy 19.01. – 26.01.2020

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 19.01. do 26.01.2020.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

19.január

2.nedeľa v roku 9,00 Poďakovanie za 30 r života a za zdravie a B.pomoc celej rodine
Pondelok                  
Utorok 21.január 17,00 +syn Ľubomír
Streda 22.január 17,00 za členky sv.ruženca u p. Márie Krivošíkovej
Štvrtok                  
Piatok 24.január 17,00 za zdravie a B.pomoc pre sestru Štefku a kamarátku Martu
Sobota                  
Nedeľa

26.január

3.nedeľa v roku 9,00 za tých,čo hľadali prístrešie pre SR u p. Anny Marcinkechovej
 • Utorok o 18 v Pate detská sv.omša,
 • Milodary: na potreby farnosti 50 Eur, z pohrebu p.Petra Jankoviča 100 Eur na kaplnku – ospravedlňujem sa,

Farské oznamy 05.01. – 12.01.2020

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 05.01. do 12.01.2020.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

5.január

2.nedeľa po Narod.Pána 9,00 rodina Budinská a Donátová
Pondelok 6.január

Zjavenie Pána-Traja Králi

9,00 +Anežka a František Forroví,bratia a sestra
Utorok                  
Streda                  
Štvrtok 9.január 17,00 +rodičia Vyskočoví,brat Jozef,vnučka Emka a starí rodičia
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

12.január

Krst Pána Ježiša 9,00 za tých,čo hľadali prístrešie u p. Blaženky Švihoríkovej
 • Pondelok – Traja Králi, vo sv.omši požehnanie vody, požehnanie našich príbytkov
 • Milodar 100 Eur na kaplnku od tých,čo hľadali prístrešie u p. Anny Marcinkechovej

Farské oznamy 22.12. – 29.12.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 22.12. do 29.12.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

22.december

4.adventná 17,00 Ďakovná pri prílež. 50 rokov a za zdravie a B.pomoc pre celú rodinu
Pondelok 23.december 17,00 za rodičov Ernesta a Máriu,brata Ernesta,starých rodičov z ob strán,kňazov Juraja a Františka
Utorok 24.december

polnočná

22,00 +otec Štefan,matka Viera,krstní rodičia,krstní Ľubomír a Daniela
Streda 25.december

Narodenie Pána

9,00 +Vladimír Kováč, ročná
Štvrtok 26.december

Sv.Štefan muč,

9,00 +rodičia Horňáčkoví a Lipovskí a starí rodičia z oboch strán
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

29.december

 

Svätá Rodina 9,00 +Veronika Kišová,manž. Ján,starí rodičia z ob strán a zať Ladislav
 • Polnočné sv.omše: Pata o 24,00 a Pusté Sady o 22,00 hodine
 • Štedrý večer o 18,Hodine, zachovajme všetky posv.tradície a zvyky, modlitba Anjel Pána, stať z Písma, o Narodení, požehnania…
 • 25. december – Slávnosť Narodenia Pána, omša ako v nedeľu, vianočná ofera,
 • 26. december – Sv. Štefan prvomučeník,
 • budúca nedeľa Svätá Rodina – požehnanie manželov,