Družobný deň obcí 2017

Krásne letné počasie, netradičné súťaže žien aj mužov a krst knihy o histórii obce Zemianske Sady. Aj to priniesol jubilejný 10. družobný deň obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady.

Deň detí 2017

Krásne letné počasie, historický tábor Sarytos, zábava s hasičskou technikou aj tradičné detské atrakcie. To všetko ponúkol Deň detí 2017 v Pustých Sadoch.

Vyčistime si svoje okolie 2017

Deň Matiek 2017

Stavanie Mája 2017

Fašiangový sprievod a pochovávanie basy 2017

Posledný utorok pred Popolcovou stredou už tradične patril fašiangovému sprievodu po obci v maskách a následnému pochovávaniu basy. O dobrú náladu sa postarali spevokol Pustakerčanka a dychová hudby Šúrovanka, ktorá ako obvykle vykonala akt pochovania basy.