Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pusté Sady (ďalej len „PHRSR“) je základným programovým dokumentom riadenia regionálneho rozvoja na miestnej úrovni.
Je strednodobým programovým dokumentom pre plánovité riadenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v aktuálnom programovom období riadenia regionálneho rozvoja krajín Európskej únie 2021 – 2027 s presahom do roku 2030.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pusté Sady na roky 2023 – 2030 (.pdf)