Obec Pusté Sady každoročne organizuje kultúrne podujatia:

Február – Ples športovcov
Apríl – Stavanie mája
Máj – Deň matiek
Jún – Deň detí
Júl – Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka
Júl – Družobný deň s Liptovskou Osadou
November – Posedenie s dôchodcami
December – Uvítanie detí do života