Základné informácie o Materskej škole

Naša materská škola sa v zameriava na environmentálnu výchovu, poznávanie prírody a jej ochranu. Cieľom nášho snaženia je dať deťom základné vedomosti o dôležitosti prírody pre život a hlavne pre prežitie človeka tejto i budúcej generácie. Nemáme v úmysle vychovať len samých aktívnych ochrancov prírody, ale chceme položiť základy generácie ľudí, ktorá si prírodu váži a hlavne – neničí ju.

Aktivity Materskej školy počas školského roka

Ako sme piekli medovníky

Veď to nie je žiadna fuška, keď máme šikovné rúčky. Čo poviete ?

Navštívil náš Mikuláš

A konečne prišiel aj k nám do škôlky. Pripravili sme si pre neho hudobno dramatické pásmo. Svätý Mikuláš nám priniesol sladké balíčky. Potešili nás aj rodičia, ktorí nás prišli povzbudiť a strávili s nami príjemný podvečer……

Snehové radovánky

Najkrajším novembrovým dňom bol ten so snehovým prekvapením, ktoré sa zosypalo na nás z oblohy. Veselo sme sa vyšantili na futbalovom ihrisku za dedinou.

Ovocníčkovia

Deti v našej materskej škole poznávajú potraviny, orientujú sa v potravinovej pyramíde a samé zvládnu prípravu jednoduchého ovocného šalátu. Preto sa s radosťou hrajú na OVOCNÍČKOV.

Moja mamka niečo má…

Deti  sa učia identifikovať suroviny potrebné na prípravu niektorých bežne používaných výrobkov. Vyhľadávajú príklady potravín, ktoré sa vyrábajú z rastlín. Zároveň si stimulujú koordináciu jemných svalových skupín ruky, vizuomotorickú koordináciu oko + ruka. Komunikačné kompetencie si dopĺňajú o predpoklady a argumentácie.