Základné informácie o Materskej škole

Naša materská škola sa v zameriava na environmentálnu výchovu, poznávanie prírody a jej ochranu. Cieľom nášho snaženia je dať deťom základné vedomosti o dôležitosti prírody pre život a hlavne pre prežitie človeka tejto i budúcej generácie. Nemáme v úmysle vychovať len samých aktívnych ochrancov prírody, ale chceme položiť základy generácie ľudí, ktorá si prírodu váži a hlavne – neničí ju.

Aktivity Materskej školy počas školského roka

Týždeň detskej radosti – MDD v Materskej škole

Pondelok – Šmolkovia sa zabávajú,  Utorok – Na návšteve u poľovníka,  Streda – Školský výlet na farmu HUMANITA,  Štvrtok – Súťažíme na ihrisku,  Piatok – Škôlka má talent.

Biologické bádateľské aktivity v Materskej škole

V rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda  sa v našich vzdelávacích aktivitách pre deti objavujú čoraz viac pokusy, experimenty. Popri často praktizovaných pokusoch s rastlinami sme tentokrát pozorovali a skúmali i živočíchy.  Žiabronôžku soľnú, ktorá sa nám po 17 dňoch vyliahla priamo v miniakváriu v MŠ a Mravce lesné.

Deň Zeme 2017 v Materskej škole

Naša MŠ má prírodovedné a environmentálne zameranie. Detičky vedieme od útleho veku k pozorovaniu, skúmaniu a poznávaniu prírody, prírodných javov. V tento deň kladieme dôraz hlavne na praktické skúsenosti a zážitky detí priamo v prírode vysádzaním letničiek do kvetináčov. Deti pracujú samostatne, vzájomne si pomáhajú a o kvietky sa pravidelne starajú.

Divadlo Pimprlo v Materskej škole

Krásny príbeh o dievčatku Emulienke nám zahrala šikovná pani bábkoherečka z Trenčína. Veselé postavičky tancovali a spievali v nádherných kulisách a naše deti so zatajeným dychom sledovali ako si dievčatko poradilo s nástrahami prírody.

Vítanie jari pri potoku

Jarné zvyky sú v našej MŠ spájané s regionálnymi tradíciami a tiež so zmenami v prírode. Pri potoku pozorovali všetko živé, no objavili sme tiež veľa odpadkov, ktoré do prírody nepatria. Maľovaním vajíčok, výrobou jednoduchých dekorácii, šibačkou v MŠ a rozdávaním sladkostí sme  s deťmi opäť doplnili kalendár prírody.