Základné informácie o Materskej škole

Naša materská škola sa v zameriava na environmentálnu výchovu, poznávanie prírody a jej ochranu. Cieľom nášho snaženia je dať deťom základné vedomosti o dôležitosti prírody pre život a hlavne pre prežitie človeka tejto i budúcej generácie. Nemáme v úmysle vychovať len samých aktívnych ochrancov prírody, ale chceme položiť základy generácie ľudí, ktorá si prírodu váži a hlavne – neničí ju.

Aktivity Materskej školy počas školského roka

Moja mamka niečo má…

Deti  sa učia identifikovať suroviny potrebné na prípravu niektorých bežne používaných výrobkov. Vyhľadávajú príklady potravín, ktoré sa vyrábajú z rastlín. Zároveň si stimulujú koordináciu jemných svalových skupín ruky, vizuomotorickú koordináciu oko + ruka. Komunikačné kompetencie si dopĺňajú o predpoklady a argumentácie.

Jesenné čarovanie v Materskej škole

Jeseň spoznávajú naše deti nielen v obrázkovom kalendári, ale i zaujímavými aktivitami, hrami a poznávacími vychádzkami. S prípravou jesennej výstavky tekvíc nám pravidelne pomáhajú aj rodičia. Ďakujeme.

Šarkaniáda v Materskej škole

Vlastnoručne vyrobené šarkany sa deťom rozleteli nad ihriskom v Pustých Sadoch.

Návšteva bábkového divadla v Nitre

Literárno-dramatické umenie je dôležitou súčasťou predprimárneho vzdelávania. V súvislosti so stimuláciou predčitateľskej gramotnosti, správneho rečového a komunikačného vzoru dopĺňame naše vzdelávacie aktivity návštevou divadelných predstavení pre deti. Bábkové divadlo v Nitre nám tentokrát ponúklo veselé i poučné príbehy od Karla Čapka – Ako psíček a mačička spolu gazdovali.