Internetová stránka obce Pusté Sady sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Objednávky 2021

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam objednávok za rok 2021.

Poradové čísloDátum zadaniaPredmetLehota dodaniaNázov partneraSuma objednávky vr. DPH
3920212021Audit účtovnej zavierky14 dníGA-AUDIT, s.r.o.1080
3820212021Oprava a montáž vianoč. osvet.14 dníJozef Šípka1931.04
3720212021Nákupné poukáž - dôchodci14 dníCOOP JEDNOTA, Galanta1340
3620212021Ekonomické poradenstvo14 dní3MH, s.r.o.1348.8
3520212021Foto, video, IT služby14 dní3MH, s.r.o.1170
3420212021Stravné poukážky5 dníEdenred,s.r.o.2154.5
3320212021Prístupový chodník s osvetlením14 dníZemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o17644.54
3220212021Stravné poukážky5 dníEdenred, s.r.o.1040.38
3120212021Energie14 dníZSE Energie,s.r.o.2301.72
3020212021Prehliadka bleskozvod. 245,246 14 dní14 dníJozef Šípka1176
2920212021Stravné poukážky5 dníEdenred, s.r.o.1073.15
2820212021Samonosná posuvná brána TJ14 dníPavol Sobotovič3380
2720212021Vybudovanie oplotenia TJ14 dníZemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o12154.26
2620212021Asfaltérske práce MK14 dníDanáš, s.r.o.12904.8
2520212021Stravné poukážky14 dníEdenred, s.r.o.1056.77
2420212021Zhodn. a likvidácia BRO14 dníLESPRE, Miroslav Šimka1300
2320212021PC, monitory14 dní3MH, s.r.o.1678
2220212021Ekonomické poradenstvo14 dní3MH, s.r.o.1944
2120212021Stolové dosky KD14 dníRoman Bako1404
2020212021Stravné lístky5 dníEdenred, s.r.o.1171.46
1920212021Stravné lístky5 dníEdenred, s.r.o.1187.84
1820212021Doplnenie svetelných bodov14 dníJozef Šípka2025
1720212021Foto, video, IT služby14 dní3MH, s.r.o.1308
1620212021Ekonomické poradenstvo14 dní3MH, s.r.o.1452
1520212021Stravné lístky5 dníEdenred, s.r.o.1274.07
1420212021Inštalačné práce14 dníZdenko Hájnik1639.09
1320212021Elektroinštalačné práce14 dníJozef Šípka2462.16
1220212021Závlahový systém14 dníI.E.L.M, s.r.o.11463.1
1120212021Stravné lístky5 dníEdenred, s.r.o.1224.46
1020212021Zhodn. a likvidácia BRO14 dníLESPRE, Miroslav Šimka1300
920212021Stravné lístky5 dníEdenred, s.r.o.1154.17
820212021Projekt "Kompostéry"14 dníKomplex-odpadová spoloč.,s.r.o4434.62
720212021Ekonomické poradenstvo14 dní3MH, s.r.o.1398
620212021Žací stroj14 dníMarián Šupa4999
520212021Pomôcky pre mládež.futbal14 dníMEVA sport SK1281
420212021Stravné lístky14 dníEdenred, s.r.o.1232.73
320212021Rekonštrukcia priestorov KD14 dníDušan Mesároš2320
220212021Nákupné poukážky14 dníCOOP JEDNOTA, Galanta1096
120212021Stravné lístky14 dníEdenred, s.r.o.1017.64

Objednávky 2020

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje vystavené objednávky v roku 2020. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá stranaČíslo objednávkyPredmet objednávkyDátum vystavenia objednávkyObjednávka vo formáte PDF
Metal - Welding s.r.o.21/2020Prekrytie balkónov na nájomných bytoch Horizont v obci Pusté Sady17.08.2020Objednávka - prekrytie balkónov (.pdf)
KŠ s.r.o.-Závlahový systém a terénne úpravy v areáli ZŠ Pusté Sady15.07.2020Objednávka - závlahový systém a terénne úpravy - ZŠ Pusté Sady (.pdf)