Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto:
Verejný obstarávateľ:
Obec Pusté Sady

IČO: 00800295

DIČ: 2021002577

Sídlo:
Hlavná 131
925 54 Pusté Sady
Slovenská republika

Štatutárny zástupca:
Ing. Tomáš Nemeček – starosta obce
Tel : 031 786 11 94
E-mail : obec@obecpustesady.sk

Druh verejného obstarávateľa :
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 343/2015 Z. z.:
§ 7 ods. 1 písm. b)

Hlavný predmet alebo predmety činnosti :
Všeobecná verejná správa

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
www.obecpustesady.sk

Kontaktné osoby:
Ing. Tomáš Nemeček – starosta obce
Tel : 031 786 11 94
E-mail: obec@obecpustesady.sk

Helena Vivodíková – účtovník
Tel : 031 786 11 94
E-mail: obec@obecpustesady.sk

 

Bankové spojenie:
VÚB a.s..

Číslo účtu:
SK90 0200 0000 0000 0742 5132

Ďalšie informácie možno získať :
Na uvedenej adrese a kontaktnom mieste od kontaktných osôb.