Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto:
Verejný obstarávateľ:
Obec Pusté Sady

IČO :
00800295

Sídlo :
Hlavná 131

925 54 Pusté Sady
Slovenská republika

Štatutárny zástupca :
Ing. Tomáš Nemeček – starosta obce
Tel : 031 786 11 94
E-mail : obecpustesady@mail.t-com.sk

Druh verejného obstarávateľa :
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 343/2015 Z. z.:
§ 7 ods. 1 písm. b)

Hlavný predmet alebo predmety činnosti :
Všeobecná verejná správa

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
www.obecpustesady.sk

Kontaktné osoby:
Ing. Tomáš Nemeček – starosta obce
Tel : 031 786 11 94
E-mail : obecpustesady@mail.t-com.sk

Helena Vivodíková – účtovník
Tel : 031 786 11 94
E-mail : obecpustesady@mail.t-com.sk

 

Bankové spojenie:
VUB a.s..

Číslo účtu:
SK90 0200 0000 0000 0742 5132

Ďalšie informácie možno získať :
Na uvedenej adrese a kontaktnom mieste od kontaktných osôb.