Rozpočet obce Pusté Sady na roky 2024 – 2026

Obec Pusté Sady zverejňuje schválený rozpočet na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026. Rozpočet obce na rok 2024 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2023.

Rozpočet obce Pusté Sady na roky 2024 – 2026 (.pdf)

Návrh rozpočtu Obce Pusté Sady na roky 2024 – 2026

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh rozpočtu obce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu je do 08.12.2023. Pripomienkovanie je možné vykonať:

  • písomne alebo emailom na adrese: Obec Pusté Sady, Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady. Email: obec@obecpustesady.sk
  • ústne do zápisnice na Obecnom úrade Pusté Sady počas stránkových hodín.

V pripomienke k rozpočtu je potrebné uviesť údaje pripomienkujúceho, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh rozpočtu Obce Pusté Sady na roky 2024 – 2026 (.pdf)

Úpravy rozpočtu – 1/2023

Obec Pusté Sady zverejňuje úpravy rozpočtu za mesiac máj 2023, ktoré boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 13.06.2023.

Úpravy rozpočtu obce Pusté Sady 1/2023 (.pdf)
Úpravy rozpočtu obce Pusté Sady 1/2023 – správa k úpravám (.pdf)

Rozpočet obce Pusté Sady na roky 2023 – 2025

Obec Pusté Sady zverejňuje schválený rozpočet na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Rozpočet obce na rok 2023 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2022.

Rozpočet obce Pusté Sady na roky 2023 – 2025 – schválený (.pdf)

Návrh rozpočtu Obce Pusté Sady na roky 2023 – 2025

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu je do 08.12.2022. Pripomienkovanie je možné vykonať:

  • písomne alebo emailom na adrese: Obec Pusté Sady, Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady. Email: obec@obecpustesady.sk
  • ústne do zápisnice na Obecnom úrade Pusté Sady počas stránkových hodín.

V pripomienke k rozpočtu je potrebné uviesť údaje pripomienkujúceho, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh rozpočtu Obce Pusté Sady na roky 2023 – 2025 (.pdf)