Ing. Tomáš Nemeček

Narodený 3. januára 1980, ženatý, 2 deti.

Vzdelanie

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Technická fakulta, Odbor manažérstva kvality (2005 – 2010).

Kariéra

2001 – 2006 – Novoplast, v.d. Sereď – technicko-hospodársky pracovník

2006 – Starosta obce Pusté Sady

Starosta obce Pusté Sady

  • 2006 – 2010 (nezávislý)
  • 2010 – 2014 (SMER-SD)
  • 2014 – 2018 (SMER-SD)

Členstvá v organizáciách, združeniach a v štátnej správe

Člen Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Člen Rady Združenia ZMO Galantsko-Šaliansko (GA-ŠA)

Člen združenia ZMO región JE Jaslovské Bohunice

Člen predstavenstva Komplex záujmové združenie obcí Sereď

Telefonický kontak

 0907 709 221

Emailový kontakt

starosta@obecpustesady.sk