Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Pusté Sady zverejňuje zámer previesť vlastníctvo pozemku v katastrálnom území Pusté Sady na nadobúdateľov: Ľubomír Jankovič a Luciu Jankovičovú:

Zámer na odpredaj dlhodobého nehnuteľného majetku obce (.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarania – komplexná poradenská činnosť

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnice z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania – Rámcová dohoda – komplexná poradenská činnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania – Rámcová dohoda – komplexná poradenská činnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančý príspevok z fondov EÚ” – 1 (.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania – Rámcová dohoda – komplexná poradenská činnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančý príspevok z fondov EÚ” – 2 (.pdf)

Zápis z prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk k obstaraniu diela “Fitpark Junior”

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnice z prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk k obstaraniu diela “Fitpark Junior”.

Zápis z prieskumu trhu k obstaraniu diela “Fitpark Junior” (.pdf)

Zápis z vyhodnotenia ponúk k obstaraniu diela “Fitpark Junior” (.pdf)