Voľby do NR SR 2020 – Výsledky

Obec Pusté Sady zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie  o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 29. februára 2020.

Okrsková zápisnica pre voľby do NR SR 2020 – okrsok č. 1 (.pdf)

Voľby do NR SR 2020 – Vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Pusté Sady oznamuje, že emailová adresa na preberanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 je obecpustesady@mail.t-com.sk.

Voľby do NR SR 2020 – delegovanie člena a náhradníka volebnej komisie

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje, že emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie vo volebnom okrsku č. 1 pre voľby do Národnej Rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 je obecpustesady@mail.t-com.sk

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – emailová adresa pre delegovanie člena a náhradníka miestnej volebnej komisie (.pdf)

Voľby do NR SR 2020 – Voľba poštou

Obec Pusté Sady zverejňuje informáciu k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 o možnosti voľby poštou.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky.

Obec Pusté Sady zverejňuje adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: Obec Pusté Sady, Obecný úrad. Pusté Sady 131, 925 54 a zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou elektronicky: obecpustesady@mail.t-com.sk

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uvedené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?NR20-posta2

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 29. február 2020 (.docx)

Voľby do NR SR 2020 – Informácie pre voliča

Obec Pusté Sady zverejňuje informáciu pre voliča pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

Čítať ďalej

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 – zverejnenie zápisnice

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo Voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 25. mája 2019:

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 – zápisnica (.pdf)

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 – Vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Pusté Sady oznamuje, že emailová adresa na preberanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je: obecpustesady@mail.t-com.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zverejnenie zápisnice po 2. kole

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 v druhom kole:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zápisnica po 2. kole (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zverejnenie zápisnice po 1. kole

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 v prvom kole:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zápisnica po 1. kole (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zverejnenie kandidátov

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách, ktoré sa budú konať v sobotu 16. marca 2019:

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava