Deň za polárnym kruhom

Dnes sme sa učili za polárnym kruhom. Zahrali sme si hry, čítali, vypisovali informácie o zvieratách, tancovali po ľadových kryhách, kráčali po medvedích stopách. Na záver dňa nás Polárny expres odviezol do rozprávky.

Vianočná koleda 2017

Blížia sa Vianoce a k nim neodmysliteľne patrí vianočné predstavenie našej Materskej a Základnej školy. Škôlkari si pripravili príbeh narodenia malého Ježiška a školáci nacvičili Vianočnú koledu od Charlesa Dickensa. Deti boli skvelejšie ako skvelé a predstavenia zožali veľký úspech.

Čertovská škola

Na Mikuláša sme sa opäť premenili na čertíkov a učili sa v Čertovskej škole. Na nezbedných čertov čakalo niekoľko úloh, aby dokázali svoju šikovnosť. Písali príbeh o čertíkoch a ich nezbedách, skladali rozstrihané príslovia o čertoch, prenášali žeravú guľu cez pekelnú bránu, ochutnávali čertovsky dobré koreniny a prísady, kreslili a zdobili vianočný stromček.

Bibiana

Dnes sme strávili prekrásny deň v Bibiane. Prezreli sme si interaktívne výstavy Najstrašnejšie slovenské strašidlá a Izmy a izby. Deti sa pohrali do sýtosti, vyrobili sme si vlastných netopierov do začarovaného lesa, zoznámili sme sa s vodníkom, Rusalkami, Poludnicou, drakom, Grgalicou, prezreli sme si diela svetoznámych maliarov atď, atď. A aj napriek upršanému počasiu sme sa prešli na nádvorie Bratislavského hradu.

Tvorivá dramatika – Hra s bábkou

Každá hra, činnosť s bábkou by mala začínať prípravnými pohybovými aktivitami. Hra s bábkou prispieva k rozvíjaniu predstavivosti a fantázie dieťaťa. Aj my sa v triede hrávame s bábkami. Deti túto činnosť milujú. Najprv sme sa zahriali hrami na hviezdy, na koordináciu pohybov, potom sme s rukavičkami na rukách striedavo znázorňovali slimáka a slnko (na každej ruke opačne), nechali sme v rukavičkách vyrásť hrášky a napokon sme si z vreckoviek, či kúskov látky vyrobili najjednoduchšie bábiky Vandy. Deti sa učili pracovať s bábkou, kedy sa pohybuje, ako sa pohybuje a podobne. Dokonca si po týždni striedajú doma maňušku vranku Danku a píšu denník, čo s ňou počas týždňa zažili 🙂