Tvorivá dramatika – Hra s bábkou

Každá hra, činnosť s bábkou by mala začínať prípravnými pohybovými aktivitami. Hra s bábkou prispieva k rozvíjaniu predstavivosti a fantázie dieťaťa. Aj my sa v triede hrávame s bábkami. Deti túto činnosť milujú. Najprv sme sa zahriali hrami na hviezdy, na koordináciu pohybov, potom sme s rukavičkami na rukách striedavo znázorňovali slimáka a slnko (na každej ruke opačne), nechali sme v rukavičkách vyrásť hrášky a napokon sme si z vreckoviek, či kúskov látky vyrobili najjednoduchšie bábiky Vandy. Deti sa učili pracovať s bábkou, kedy sa pohybuje, ako sa pohybuje a podobne. Dokonca si po týždni striedajú doma maňušku vranku Danku a píšu denník, čo s ňou počas týždňa zažili 🙂

Tu rastieme

Knihy sú neoddeliteľnou súčasťou života mnohých ľudí. Aj v našej miniškoličke sa snažíme viesť deti k láske k literatúre a preto sme si opäť urobili vyučovací blok zážitkového čítania. Prečítali sme si niekoľko rozprávok a básní, deti predstavili knihy, ktoré si priniesli do školy. Všetci spolu sme si vyrobili v triede záhradku, kde rastú knihy. Do lupeňov kvetov sme napísali autorov a názvy prinesených kníh, do obláčikov vety o čítaní, prečo radi čítame, čo všetko môžeme v knihách nájsť.

Spolu s knihami rastieme 🙂

Turistický výlet do Súľovských skál

Po roku sme sa opäť vrátili do Súľovských skál, no tento raz sme sme zvolili dlhšiu trasu. Cestou sme nevynechali Šarkaniu jaskyňu. Bol to veľký zážitok. Najprv krkolomný výstup do strminy, rebríky, stupačky a samotná jaskyňa. Potom návrat k smerovníku a ďalšie stúpanie po opadanom lístí, akoby sme po zlate kráčali, tri rebríky v uzučkom “kaňone” nám dali zabrať. Ale stálo to za to. Vydriapali sme sa pod Roháč, pokračovali cez Sedlo pod Bradou na Lúku pod hradom a odtiaľ na Súľovský hrad cez Gotickú bránu naspäť k autobusu. Jeseň je veľká čarodejnica! 🙂

Bábovkový deň

Dnes sme si spravili voňavý bábovkový deň plný priateľstva. Čítali sme príbeh Slávnosť v rúre od Pirkla a Badegrubera z knihy Príbehy, ktoré pomáhajú. Zahrali sme si etudu, spravili myšlienkovú mapu o priateľstve, vyriešili bábovkové sudoku, vyzdobili papierové bábovky a napokon zjedli naozajstnú bábovku 🙂

Školský výlet do Štiavnických vrchov

Tento rok sme sa na koncoročný výlet vybrali do Štiavnických vrchov. Najprv sme sa zúčastnili Detských dní sv. Huberta v kaštieli vo Svätom Antone. Pre deti boli pripravené rôzne stanovištia, kde si mohli zasúťažiť a kde sa dozvedeli veľa nových informácií o lesných zvieratách, o skamenelinách, o zvieracích stopách, o poľovníctve atď. Po vystúpení sokoliarov sme sa presunuli autobusom na Počúvadlianske jazero. Kto chcel, zostal pri jazere a zvyšok –  vášniví turisti sa vybrali na turistický výstup na Sitno. Je to najvyšší vrch pohoria Štiavnické vrchy 1009 m.n m. Na vrchole sa nachádza rozhľadňa, chata s bufetom a vysielač. Posilnení občerstvením z ponuky sme zišli naspäť na Počúvadlo a v príjemnej vode sa niektorí aj vykúpali, iní osviežili aspoň nohy po túre 🙂