Poslanci Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022:

  • Júlia Šípková – Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov – 275
  • Pavol Vivodík – SMER – sociálna demokracia – počet platných hlasov – 206
  • František Hudák – Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov – 198
  • Daniela Drahovská – SMER – sociálna demokracia – počet platných hlasov – 196
  • Peter Vivodík – SMER – sociálna demokracia – počet platných hlasov – 186
  • Ľubomír Jankovič – SMER – sociálna demokracia – počet platných hlasov – 150
  • Marek Mesároš – SMER – sociálna demokracia – počet platných hlasov – 148

Kontrolórka obce: Katarína Kolláriková

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2018 – 2022