Poslanci Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026:

  • Júlia Šípková – Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov – 211
  • Marek Mesároš – SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia – počet platných hlasov – 168
  • Pavol Vivodík – SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia – počet platných hlasov – 159
  • Daniela Drahovská – SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia – počet platných hlasov – 158
  • Peter Vivodík – SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia – počet platných hlasov – 158
  • František Hudák – Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov – 149
  • Ľubomír Jankovič – SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia – počet platných hlasov – 128

Kontrolórka obce: Katarína Kolláriková

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2022 – 2026