Na ustanovujúcej schôdzi bola dňa 14.5.2010 založená Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady v počte 27 zakladajúcich členov. Zároveň bol zvolený výbor základnej organizácie, ktorý pracuje v nasledovnom zložení: František Hudák - Predseda Alexander Vaško - podpredseda Viliam Oberhauser, Ing. - tajomník Martina Tóthová - hospodárka Jozef Ščipák - člen výboru Kontrolná a revízna komisia: Kamil Viskup, Ing. - predseda Pavol Harmat - člen Štefan Rigo - člen Dôvodom založenia základnej organizácie je zvyšovať povedomie členov, ako správne pestovať ovocné stromy, kríky, vinič, zeleninu a zeleň, ako aj pre spoločenské a kultúrne vyžitie formou odborných prednášok alebo organizovaním náučných zájazdov, výstav ovocia, zeleniny a kvetov a vymieňanie si pestovateľských skúseností. V súčasnosti má Organizácia 44 členov.

Plán aktivít na rok 2017

  1. Účasť členov na školení vrúbľovania Termín: Február 2017 Zodpovednosť: výbor ZO
  2. Výročná členská schôdza Termín: Marec 2017 Zodpovednosť: predseda ZO
  3. Nákup sadbových zemiakov podľa požiadaviek Termín: Február - Marec Zodpovednosť: predseda ZO
  4. Zájazd Gardénia Termín: 21.04.2017 Zodpovednosť: výbor ZO
  5. Účasť členov ZO v rámci „ Deň zeme“ organizovaných OcÚ Termín: Apríl Zodpovednosť: výbor ZO
  6. Účasť na okresnej výstave v Galante Termín: August Zodpovednosť: predseda ZO
  7. Účasť na výstave Agrokomplex Nitra Termín: 19.08.2017 Zodpovednosť: výbor ZO
  8. Zorganizovanie miestnej výstavy ovocia a zeleniny Termín: September (02.09.2017) Zodpovednosť: výbor ZO
  9. Zabezpečenie zberu vzoriek na výstavu "Jablko roka" Termín: Október (13. - 14.10.2017) Zodpovednosť: predseda ZO
  10. Koncoročné posedenie Termín: 28.12.2017 Zodpovednosť: výbor ZO