Na ustanovujúcej schôdzi bola dňa 14.5.2010 založená Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady v počte 27 zakladajúcich členov. Zároveň bol zvolený výbor základnej organizácie, ktorý pracuje v nasledovnom zložení:

František Hudák – Predseda
Alexander Vaško – podpredseda
Viliam Oberhauser, Ing. – tajomník
Martina Tóthová – hospodárka
Jozef Ščipák – člen výboru

Kontrolná a revízna komisia:
Kamil Viskup, Ing. – predseda
Pavol Harmat – člen
Štefan Rigo – člen

Dôvodom založenia základnej organizácie je zvyšovať povedomie členov, ako správne pestovať ovocné stromy, kríky, vinič, zeleninu a zeleň, ako aj pre spoločenské a kultúrne vyžitie formou odborných prednášok alebo organizovaním náučných zájazdov, výstav ovocia, zeleniny a kvetov a vymieňanie si pestovateľských skúseností. Aktuálne je v ZO 43 členov.

V poslednom zasadnutí ZO Pusté Sady dňa 12.04.2024 sa po 14 rokoch vymenil zakladajúci výbor ZO, voľbou nových členov výboru navrhovanej návrhovou komisiou, ktorí boli jednohlasne zvolení.  Nový výbor je v tomto zložení:

Stanislav Čačaný – Predseda
Samuel Klčo, Ing. – Tajomník
František Hudák – Hospodár
Štefan Naď – Kontrolór

Plán aktivít na rok 2024

 1. Zvolanie výročnej členskej schôdze SZZ ZO 8-61 Pusté Sady.
 2. Zájazd na Gardenia Nitra – Flora Bratislava – Botanická záhrada.
 3. Zabezpečenie účasti členov ZO na Deň zeme 2024.
 4. Zájazd Myjava s klubom dôchodcov
 5. Zájazd Agrokomplex.
 6. Výstava ovocia a zeleniny,
 7. Súťaž vo varení špecialít v kotlíku
 8. Prednášky žiakom materskej a základnej školy (ukážky, sadenie, plody zeme)
 9. Zber vzoriek na Jablko roka
 10. Koncoročné posedenie
 11.