Na ustanovujúcej schôdzi bola dňa 14.5.2010 založená Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady v počte 27 zakladajúcich členov. Zároveň bol zvolený výbor základnej organizácie, ktorý pracuje v nasledovnom zložení:

František Hudák – Predseda
Alexander Vaško – podpredseda
Viliam Oberhauser, Ing. – tajomník
Martina Tóthová – hospodárka
Jozef Ščipák – člen výboru

Kontrolná a revízna komisia:
Kamil Viskup, Ing. – predseda
Pavol Harmat – člen
Štefan Rigo – člen

Dôvodom založenia základnej organizácie je zvyšovať povedomie členov, ako správne pestovať ovocné stromy, kríky, vinič, zeleninu a zeleň, ako aj pre spoločenské a kultúrne vyžitie formou odborných prednášok alebo organizovaním náučných zájazdov, výstav ovocia, zeleniny a kvetov a vymieňanie si pestovateľských skúseností. V súčasnosti má Organizácia 44 členov.

Plán aktivít na rok 2017

 1. Účasť členov na školení vrúbľovania
  Termín: Február 2017
  Zodpovednosť: výbor ZO
 2. Výročná členská schôdza
  Termín: Marec 2017
  Zodpovednosť: predseda ZO
 3. Nákup sadbových zemiakov podľa požiadaviek
  Termín: Február – Marec
  Zodpovednosť: predseda ZO
 4. Zájazd Gardénia
  Termín: 21.04.2017
  Zodpovednosť: výbor ZO
 5. Účasť členov ZO v rámci „ Deň zeme“ organizovaných OcÚ
  Termín: Apríl
  Zodpovednosť: výbor ZO
 6. Účasť na okresnej výstave v Galante
  Termín: August
  Zodpovednosť: predseda ZO
 7. Účasť na výstave Agrokomplex Nitra
  Termín: 19.08.2017
  Zodpovednosť: výbor ZO
 8. Zorganizovanie miestnej výstavy ovocia a zeleniny
  Termín: September (02.09.2017)
  Zodpovednosť: výbor ZO
 9. Zabezpečenie zberu vzoriek na výstavu “Jablko roka”
  Termín: Október (13. – 14.10.2017)
  Zodpovednosť: predseda ZO
 10. Koncoročné posedenie
  Termín: 28.12.2017
  Zodpovednosť: výbor ZO