Učíme sa aj napriek karanténe

Vzhľadom na karanténne nariadenia vlády SR sa na neurčitý čas zavreli brány všetkých škôl. Deti ostali doma a my všetci hľadáme spôsob ako zosúladiť ich vzdelávanie s bežnou prevádzkou rodiny, starosťami o existenciu i dospeláckymi problémami. Deti nesmú zaspať na vavrínoch a vyučovanie v súčasnej dobe, ktorá je pre nás všetkých taká nečakaná a zložitá, pokračuje online na mnohých školách. V našej miniškoličke prebieha každodenné vyučovanie cez aplikáciu ZOOM.

Je to výborné, deti môžu počúvať výklad učiva, aktívne sa zapájajú do vyučovania a nestrácajú ani kontakt s kamarátmi a spolužiakmi. Samozrejme, že nič nenahradí osobný kontakt v škole, no musíme vydržať. Na online vyučovaní si vysvetľujeme nové učivo a deti samostatne alebo v spolupráci s rodičmi riešia zadané úlohy. Každý si vedie svoj osobný denníček o pocitoch, zážitkoch či bežných každodenných situáciách. Deti zažívajú pocit, že aj ich rodičia sa na chvíľu stali učiteľmi a rodičia sa tešia, že môžu byť denno – denne prítomní na vyučovaní. Sú veľmi nápomocní nám učiteľom. Za čo im samozrejme patrí vďaka.

Všetci dnes zažívame naozaj globálnu udalosť, ktorá otriasa celou našou zemeguľou. Ukazuje nielen, akí sme silní, ale aj akí sme zraniteľní. Tieto časy si budeme pamätať navždy. Je to veľká životná skúsenosť. Vezmime si z nej to najlepšie. Dúfam, že nás zocelí a urobí silnejšími vo vzájomnej komunikácii. Verím v múdrosť a tvorivosť detí, spolu to zvládneme a po otvorení školských brán budeme pokračovať v usilovnej práci.