IMG_7240

Spevácka skupina bola založená v roku 2000 pánom Ladislavom Majlingom pri Jednote dôchodcov v Pustých Sadoch. Dlhoročným harmonikárom a dušou súboru bol dlhé roky Janko Súdovský, ktorý sprevádzal súbor až do 84. roku svojho života. Od roku 2012 je harmonikárom súboru Mário Dičér, ktorý pôsobí vo farnosti Pata aj ako organista. Vedúcou súboru je pani Helenka Šcasná. Členmi súboru sú ďalej František Bereš, Jaromír Gureň, Oľga Gureňová, Helena Hajdáková, Štefan Lipovský, Viliam Oberhauser, Helena Šcasná ml., Anna Ťapušková a Bernardína Vivodíková.

Súbor najprv vystupoval pri rôznych obecných slávnostiach a postupne po vybudovaní svojho repertoáru sa zúčastňoval vystúpení aj v okolitých obciach. Po nadobudnutí skúseností vystupovanie súboru sa postupne rozširovalo aj do vzdialenejších obcí pri slávnostných podujatiach národného charakteru ako aj pri cirkevných udalostiach.

V roku 2011 súbor založil v obci miestny odbor Matice slovenskej a vďaka jeho kvalite začal byť pozývaný na významné národné podujatia okresov Galanta, Šala a Nitra. Doposiaľ najvýznamnejším vystúpením súboru bolo vystúpenie na celoštátnej prehliadke folklórnych súborov pri oslavách Matice slovenskej v Martine.

Repertoár speváckeho súboru Pustakerčanka pozostáva z piesní, ktoré jeho členovia zozbierali vo svojom okolí, ďalej zo známych ľudových piesní iných regiónov, vlasteneckých a náboženských piesní.