Klub dôchodcov a spevácky zbor založil v roku 2000 Ladislav Majling. Klub bol zaevidovaný v okresnom Klube Jednoty dôchodcov v Galante a hneď v prvom roku získal 60 platných členov. Obecný úrad poskytuje Klubu peňažné prostriedky na činnosť a poskytuje priestory na organizovanie stretnutí členov Klubu. Pod vedením Jána Sudovského spevácky súbor nacvičuje spev ľudových piesní. Zbor vystupoval na rôznych kultúrnych akciách doma a v okolitých obciach - obnova kultúrnych pamiatok v Zemianskych Sadoch, Šalgočke, Pate, Šintave, Bábe, Rumanovej, na podujatiach Matice Slovenskej v Tešedíkove a Galante, počas októbra - mesiaca úcty k starším a na rôznych cirkevných sviatkoch v miestnom kostole. V letných mesiacoch Klub organizuje opekačkové popoludnia a rôzne tematické prezentácie (zdravý spánok a výživa, možnosti nákupu tovaru a iné). Klub každý polrok organizuje posedenie s jubilantmi, ktorých členovia obdarúvajú kvetmi a darčekmi. Pre členov Klubu sú pravidelne organizované zájazdy, účasti na kultúrnych a folklórnych slávnostiach, ktoré zabezpečujú v spolupráci so Zväzom záhradkárov v Pustých Sadoch. Klub dôchodcov v súčasnosti vedie Helena Ščasná.

Plán aktivít na rok 2017

Január - Výročná členská schôdza s občerstvením, posedenia v klube, nácviky piesní speváckeho  súboru a prevozy Február - Posedenie v klube a účasť pri fašiangových slávnostiach a pečenie šišiek Marec - Posedenie v klube pochovávanie basy a nácvik piesní aj cirkevných k Veľkej noci Apríl - Posedenie v klube a nácvik piesní + vystúpenia a prevozy Máj - Účasť na miestnych kultúrnych podujatiach (1. máj, Deń matiek). Jún - Účasť na letných vystúpeniach, nácviky piesni Júl - Výlety dôchodcov August - Opekačka, rozlúčka s letom, nácviky a prevozy September - Posedenia v klube, nácviky piesní a vystúpenia Október - Nácviky piesní a účasť na okresných kolách, prevozy November - Sedenie jubilantov, zakúpenie darčekov, kvetov December - Vianočné  posedenie s ukončením roka 2017 so spevom a občerstvením