Motalinky  je pomenovanie pre skupinu šikovných žien, ktoré pletú z papierových roličiek. Používame na to košikársku techniku. Pôsobíme od roku 2017 takmer v rovnakom zložení (9 členiek). Schádzame sa pravidelne každý týždeň, okrem letných mesiacov júl a august. na prácu využívame starý novinový papier.  Prvú výstavu našich prác sme mali  v roku 2019 s príležitosti “Družobného dňa obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka”. Od začiatku pôsobenie nám pomáha Obecný úrad Pusté Sady, Miestna organizácia Matice Slovenskej a samozrejme Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.

Práce prezentované počas Družobného dňa obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka 2019