Kaplnka bola postavená v roku 1857 (Iné zdroje – ústne podanie, uvádzajú rok 1883). Pretože v tej dobe mala obec malý počet obyvateľov, bola postavená v malých rozmeroch. Takže tento malý počet veriacich ľahko sa zmestil do kaplnky. Pôvodne však bola to len zvonica. Rastom obyvateľstva sa kaplnka čo do vnútornej ozdoby rozrástla a bola prispôsobená k svojmu poslaniu. Ovšem obyvateľstvo pribúdalo, ale priestor sa nijako nemohol rozšíriť. Dnes už vôbec tento priestor pre Bohoslužebné účely nevyhovuje a preto myšlienka stavby kostola bola nastolená aj po prvej svetovej vojna, avšak pre rôzne devalvačné opatrenia hodnota peňazí poklesla a ku stavbe kostola sa neprikročilo. Kaplnka – zvonica má 3 zvony. Veľký zvon na pamiatku padlých vojakov vo svetovej vojne 1914 – 1918, zadovážený v roku 1926. Zhotovila firma bratia Fischer, Trnava a do Pusta Kerty bol dodaný v roku 1926. Stredný zvon liali bratia Fischer v Trnave, nesie nápis k úcte Panny Márie obetovali veriaci Pusta Kerty v roku 1926. Malý zvon blinkáč má maďarský nápis tohoto znenia. Ulial Viliam Fischer v Trnave v roku 1872. Toto bol teda najstarší a pôvodný zvon, ostatné boli zadovážené v dobe neskoršej.

Prvá oprava na streche bola prevedená v roku 1911. Previedol ju tesár Jozef Valach zo Serede. Ďalšia oprava bola prevedená 19. júna 1956 neznámym majstrom, ale zachovalo sa v ústnom podaní, že pri oprave pomáhali i miestny občania. Strecha je už zubom času zničená a je zvrchodaná doba, aby prikročilo sa k novému kostolu, aby sa vyvarovalo prípadnému nešťastiu. Predpráce pre stavbu kostola sú už vybavené natoľko, že sa občania odanili po výšku 2000 Kčs niektorí i viacej a JRD sľúbilo pre tejto stavbe účinnú všestrannú pomoc. Okolo miesta budúceho kostola bolo veľmi mnoho hádok a názorov, ktoré sa rozchádzali. Konečne sa zjednotili občania, že vybrali stavebný pozemok skoro v strede obce neďaleko cintorína, ktoré miesto i po stránke vzdialenosti i vzhľadu obce úplne vyhovuje ako to na kostol svedčí, bude tento umiestnený v centre obce a splní aj svoj úkol, že sa dosiahne vonkajšia výzdoba obce.