Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa vrátili do lavíc našej Základnej školy. Medzi sebou sme privítali nielen nových prváčikov, ale aj novú pani učiteľku.