Posledný utorok pred Popolcovou stredou už tradične patril fašiangovému sprievodu po obci v maskách a následnému pochovávaniu basy. O dobrú náladu sa postarali spevokol Pustakerčanka a dychová hudby Šúrovanka, ktorá ako obvykle vykonala akt pochovania basy.