Zber elektroodpadu – máj 2018

Obec Pusté Sady v spolupráci s autorizovanou spoločnosťou na spracovanie a nakladanie s elektroodpadom Bomat, s.r.o. organizuje zber elektroodpadu:

Kedy: 3. mája 2018

Čo: Všetky domáce elektrospotrebiče ako chladničky, práčky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory, batérie. Oleje a obaly zo starých farieb iba v nepriepustných obaloch. Kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nie sú predmetom zberu!

Ako: Odpad bude zberaný a odvezený len označeným automobilom a pracovníkmi spoločnosti Bomat, s.r.o.

Zber elektroodpadu - máj 2018