Zázračný oriešok v Piešťanoch

Zázračný oriešok je festival rozhlasových rozprávok. Hlavným cieľom festivalu je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier, rozhlasových večerníčkov a hier pre deti. Tentoraz sa konal už desiaty ročník a my sme boli jeho malou súčasťou :-).