Farské oznamy 20.05. – 27.05.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 20.05. – 27.05.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

20.máj

Turíce 9,00 za syna Ľubomíra a Vieru
Pondelok Svätodušný pondelok 18:00 +Mária Vašková,rodičia,starí rodičia a ostatní členovia rodiny
Utorok                  
Streda                  
Štvrtok Najvyšší a večný kňaz Ježiš Kristus 18:00 +Viliam,Veronika,starí rodičia a teta
Piatok 25.máj 18:00 +rodičia Štefan a Mária Švihoríkoví a zaťovia
Sobota                  
Nedeľa

27.máj

Najsvätejšia Trojica 9,00 za matku Máriu
  • Počas mojej neprítomnosti ma zastupuje p.farár z Hájskeho.tel číslo: 0902 265 217.
  • Milodar na kaplnku 50 Eur.