Zdravotné cvičenia zamerané na dieťa

V predškolskom veku je u detí prvoradá radosť z pohybu. Ak je spojený s hudbou, dieťa zároveň vníma rytmus, tempo, dynamiku. Pohyb takýmto spôsobom zdokonaľuje základy komunikácie. Jednotlivé cvičenia majú tematické zameranie, vždy sú doplnené o nácvik správneho dýchania. Zdravotné cvičenia v materskej škole dopĺňame o pohybové a relaxačné chvíľky, ktoré deťom prinášajú prirodzené sústredenie, ale aj uvoľnenie.