Farské oznamy 25.11. – 02.12.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 25.11.– 02.12.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

25.november

Krista Kráľa 9,00 +Ľubomír Budinský 4.výr, a +rodičia a celá rodina Donátová
Pondelok                  
Utorok                  
Streda 28.november 17,00 +rodičia Ščipákoví,starí rodičia a ostatní členovia rodiny
Štvrtok 29.november 17,00 za Božiu pomoc pri operácii manžela
Piatok 30.november

Sv.Ondrej,apoštol

17,00 za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie č. 134
Sobota                  
Nedeľa

2.december

1.adventná nedeľa 9,00 +Františka Rajčová,ročná
  • Budúca nedeľa advent – pripravíme si adventné vence
  • Budúcu nedeľu zbierka na charitu – jesenná,
  • Milodary: z nedeľnej ďakovnej sv.omše 100 Eur na kaplnku, z krstu malého Adama Šípku 100 Eur na kaplnku