Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje chovateľov ošípaných v zmysle §40 písm. a) Zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na povinnosť registrácie chovu ošípaných, ak chovajú aspoň 1 kus ošípanej, do Centra evidencie hospodárskych zvierat v Žiline na tlačive potvrdenom Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Galanta.

Upozornenie pre občanov – povinnosť registrácie ošípaných – plné znenie (.pdf)

Informačný leták pre verejnosť – Africký mor ošípaných (.pdf)