Rozlúčka so škôlkou

Prišlo leto a niektorým našim deťom sa už nohy nevmestia na ležadlá. Poznajú všetky hračky a tajomstvá školského dvora. Pomaly, ale iste sa chystajú do základnej školy a so škôlkou jej treba sa rozlúčiť. U nás sa rozlúčili s deťmi nielen mladší kamaráti, ale aj zamestnanci MŠ, pán starosta obce a rodičia. Predškoláci zatancovali divákom, prevzali si vysvedčenia, diplomy, darčeky a spoločne sa všetci pohostili na ovocnej torte, ktorú pripravili rodičia detí. My im všetci želáme úspechy vo veľkej škole!