Kreslíme, experimentujeme, tvoríme

Aktivity materskej školy majú nielen hrový, ale tiež vzdelávací charakter. S týmto zámerom plánujeme každodenné zaujímavé činnosti pre deti. Napríklad: objavovanie vzácnych kameňov vydlabávaním, experimentovanie s vodou a so vzduchom v rôznych nádobách, experimentovanie so zamrznutými tekutinami, miešanie farieb, maľovanie, skladanie a lepenie papiera, skladanie z kociek podľa 3D plánov…