Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Výstavba nového detského ihriska v obci

Obec Pusté Sady zverejňuje Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na projekt “Výstavba nového detského ihriska v obci”, ktoré prebehlo 28. februára 2020.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na projekt “Výstavba nového detského ihriska v obci” (.pdf)