Spoločné skríningové testovanie obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka – 06.03.2021

Z dôvodu zvýšenia efektivity skríningového testovania a čoraz menšieho počtu vykonaných testov sme sa spojili s našimi susednými obcami Zemianske Sady a Šalgočka a ďalšie testovanie sa zrealizuje spoločne pre všetky tri obce. Siedme kolo antigénového testovania na COVID-19 bude prebiehať v Športovom areáli Pusté Sady v sobotu 6. marca 2021 v čase od 7:00 do 16:00 pre obce Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa stále nachádza v poslednom 4. stupni varovania (“čierny okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

  • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
  • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
  • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka podľa harmonogramu.
  • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka a pod.), dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

  • 7:00 – 9:30 – Obec Pusté Sady
  • 9:30 – 11:45 – Obec Šalgočka
  • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
  • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady Hlavná ulica + Kráčiny
  • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady Stredná ulica
  • 15:00 – 16:00 – Zemianske Sady Horná ulica