Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka – 24.04.2021

V sobotu 24. apríla 2021 sa konalo ďalšie kolo spoločného skríningového testovania obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. V priebehu dňa sa do Športového areálu Pusté Sady prišlo otestovať 715 občanov, všetky testy mali negatívny výsledok.

Ďakujeme nášmu stálemu odberovému tímu za vykonané testy a občanom všetkých troch obcí, ktorí sa priebežne počas dňa prišli otestovať. O konaní ďalšieho testovania, najmä v súvislosti s testovaním zákonných zástupcov detí a žiakov MŠ a ZŠ Vás budeme informovať.