Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Obec Pusté Sady zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 – 61,86%. Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 11,00 EUR/t. 

Úroveň vytriedenia za rok 2021 (.pdf)