Malí pestovatelia v Materskej škole

S prichádzajúcim jarným počasím má naša škôlka oveľa viac príležitostí k prírodovedným aktivitám. Začali sme pozorovaním klíčenia rôznych druhov semien v triede. Deti mali možnosť sa o klíčiace semená i starať. Vonku sme zasa zasadili do vyvýšených záhonov cibuľky. Niektoré zo semien sme využili  i vo vzdelávacej matematickej aktivite. Už teraz sa tešíme na vysádzanie kvetov.