Pozvánka na podujatie “Vyčistime si svoje okolie 2022”

Obec Pusté Sady, Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady a Poľovné združenie Hrabina organizujú pri príležitosti Svetového dňa Zeme 2022 spoločnú akciu “Vyčistime si svoje okolie”.

Stretneme sa v sobotu 9. apríla 2022 o 9.00 hod. v Športovom areáli Pusté Sady. Pracovné pomôcky zabezpečíme. Je pripravené občerstvenie – guláš, pivo, kofola. Všetkých srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce