Veľkonočné sviatky 2022

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2022 Vám želá starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Pusté Sady.