Farské oznamy od 1. do 8. mája 2022

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 1. do 8. mája 2022.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

1.máj

3.veľkonočná 9,00 za živých a zomrelých členov bratstva sv.ruženca u p. Margity Vívodíkovej a duše v oč…
Pondelok                  
Utorok 3.máj

Sv.Filip a Jakub,apošt,

18,00 za tých,čo sa modlili k úcte sv.Jozefa
Streda                  
Štvrtok 5.máj 18,00 za tých.čo sa modlili Novénu k Božiemu milosrdenstvu
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

8.máj

Nedeľa Dobrého pastiera 9,00 +Oliver Chudáčik,manž. Bernardína a Jozefína,starí rod Chudáčikoví,Hornákoví a Marcinkechoví,vnuk Ľubomír a babka Petíková
  • Utorok – detská sv.omša
  • prvý piatok v mesiaci,mariánsky mesiac máj,
  • Budúca nedeľa Dobrého pastiera – zbierka na seminár