Odpočet elektromerov – 02. – 03.02.2023

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje, že v dňoch 02. a 03. februára 2023 bude v obci prebiehať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na dodávateľa.