Odpočet elektromerov – 02. – 03.02.2024

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje občanom, že v dňoch 02. – 03. februára 2024 bude v našej obci prebiehať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na dodávateľa. Odpočet elektromeru je potrebné vykonať fyzicky, stavy elektromera uvedené na lístkoch alebo inak sprostredkované nebudú akceptované.