Farské oznamy 05.05. – 12.05.2024

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 05.05. do 12.05.2024.

D LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL
5.máj 6.veľkonočná nedeľa 9,00 +Oliver Chudáčik,manž.

Bernardína a Jozefína, starí rod.

Chudáčikoví,

Horňákoví,Marcinkechoví,vnuk

Ľubomír a babka Petíková

           
7. máj   18,00 +starí rodičia

Vaškoví,Naďoví,Verešoví,Strakoví ,krstní rodičia Karol a Monika a za duše v očistci

8. máj   18,00 za + bratov Františka a

Michala,švagrinú a švagra

9. máj Nanebovstúpenie Pána 18,00 +rodičia Michal a Emília

Vívodíkoví a syn František

       
           
12. máj 7.veľkonočná nedeľa 9,00 +Július a Mária

Marcinkechoví,Jozef a

Petronela,rodičia z ob str, a duše v očistci

  • Nedeľa – zbierka na katolícke masmédiá,
  • Streda – Rekolekcia v Dolnej Strede,omša o 10,00, cel otec biskup Judák z Nr,