Farské oznamy 09.06. – 16.06.2024

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 02.06. do 16.06.2024.

DÁTUM DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL
9.jún Nedeľa 10.nedeľa 8:00 +rodičia Ščipákoví,Upohlavoví,starí rodičia a ostatní členovia rodiny
         
         
12.jún Streda   18:00 +Martin Dekan,matka Oľga a starí rodičia
13.jún Štvrtok Sv.Anton Paduánsky 18:00 +Jozef Kohút,starí rodičia,brat František
14.jún Piatok   18:00 za tých,čo sa modlili májovú pobožnosť a Deviatnik k Božsk.Srdcu Ježišovmu
  Sobota      
16.jún Nedeľa 11.nedeľa 9:00 za prvoprijím.deti a ich rodiny
  • Streda Rekolekcia v Šintave o 9,30
  • Milodar 50 Eur na kostol
  • Piatok po večernej adorácia vo farskom kostole,
  • Sobota o 9 spovedanie deti a rodičov, Nedeľa slávnosť prvého sv.prijímania