9. Obecná zabíjačka

Mikuláš 2022 v Pustých Sadoch

Predvianočné posedenie dôchodcov 2022

Svätomartinský lampiónový sprievod 2022