Tu rastieme

Knihy sú neoddeliteľnou súčasťou života mnohých ľudí. Aj v našej miniškoličke sa snažíme viesť deti k láske k literatúre a preto sme si opäť urobili vyučovací blok zážitkového čítania. Prečítali sme si niekoľko rozprávok a básní, deti predstavili knihy, ktoré si priniesli do školy. Všetci spolu sme si vyrobili v triede záhradku, kde rastú knihy. Do lupeňov kvetov sme napísali autorov a názvy prinesených kníh, do obláčikov vety o čítaní, prečo radi čítame, čo všetko môžeme v knihách nájsť.

Spolu s knihami rastieme 🙂