Šikovné ručičky

Správny škôlkár by mal vedieť nielen pekne kresliť a rapotať básničky, ale pre plynulý prechod do základnej školy musí vedieť oveľa viac. Každodennými aktivitami stimulujeme grafomotoriku, verbálne schopnosti detí, predmatematickú a predčitateľskú gramotnosť a v neposlednom rade sociálne zručnosti v kolektíve.