Jarná návšteva

Všetci sa tešíme na prvé teplé slnečné lúče a očakávame príchod jari.  S deťmi pozorujeme zmeny v prírode a vysádzame semienka do miniparenísk i v triede. Poskytuje nám to možnosť skúmať a diskutovať o zmenách. Tento rok nám príchod jari spríjemnila milá návšteva – ujo Janko, ktorý nám daroval vlastnoručne vyrobenú fujaru, píšťalku a valašku.