Otvára sa školská brána

Opäť sme sa stretli v škôlke po prázdninách a privítali sme najmä nových kamarátov. Zasadli sme k našim stolíkom, kde na nás čakali farbičky, nožnice a lepidlá. Oprášili sme tiež húpačky, šmýkačky a preliezačky. Len aby nám slniečko ešte dlho svietilo na školský dvor…