Spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – 13.03.2021

Obec Zemianske Sady organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa od 15.03.2021 stále nachádza v poslednom 4. stupni varovania (“čierny okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

Antigénové testovanie na COVID-19 bude prebiehať v telocvični v ZŠ v Zemianskych Sadoch v sobotu 13.3.2021 v čase od 7:00 do 16:30 pre obce Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady.

 • Vstup do areálu testovania bude od Pošty.
 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka a pod.), dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 9:00 – Obec Pusté Sady
 • 9:00 – 11:00 – Obec Šalgočka
 • 11:00 – 11:45 – Občania nad 65 rokov zo Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a Šalgočky
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 14:00 – Obec Zemianske Sady – Hlavná ulica + Kráčiny
 • 14:00 – 15:00 – Obec Zemianske Sady – Stredná ulica
 • 15:00 – 16:00 – Obec Zemianske Sady – Horná ulica
 • 16:00 – 16:30 – Občania bývajúci v obci Zemianske Sady, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a občania mimo trvalého pobytu v obci Zemianske Sady.